Zakres usług

Postępowanie polubowne, przesądowe :
W postępowaniu polubownym, przesądowym nasz zakres usług dotyczy przede wszystkim:

 • udzielania porad prawnych
 • sporządzania opinii prawnych
 • sprawdzania i pisania umów
 • wypełniania formularzy w postępowaniu wieczysto księgowym i postępowaniu nakazowym , upominawczym
 • wysyłania wezwań do zapłaty
 • wysyłania pism w postępowaniu przesądowym

Odnotowujemy, że obszar pomocy prawnej udzielanej w największym zakresie naszym Klientkom i Klientom dotyczy:

 • porad i sporządzania pozwów, wniosków, pism procesowych do sądu z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego (rozwód, separacja, opieka nad dziećmi, alimenty, małżeńskie sprawy majątkowe, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia, ubezwłasnowolnienie )
 • porad i sporządzania opinii prawnych, pozwów, wniosków z zakresu prawa spadkowego ( sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, działy spadków, zachowek, sporządzanie testamentów)
 • porad i sporządzania opinii prawnych, pozwów, wniosków, weryfikacja i sporządzanie umów z zakresu prawa cywilnego ( sprawy dotyczące nieruchomości: umowy kupna – sprzedaży, darowizny, umowy o wykonanie remontów, prac budowlanych, sprawy zniesienia współwłasności, dotyczące służebności, zarządu rzeczą wspólną, najmu, eksmisji , naruszenia posiadania, odzyskiwanie należności z tytułu pożyczek, sprawy o spłatę długów wobec banków)
 • sprawy odszkodowawcze i o służebność przesyłu przeciwko zakładom energetycznym
 • porad i sporządzania opinii prawnych, pozwów, wniosków z zakresu prawa pracy (sprawy o mobbing, wypowiedzenie umowy o pracę, odszkodowania od pracodawcy)
 • sprawy z zakresu prawa administracyjnego (wymeldowanie, sprawy przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych)

Dzięki temu posiadany duże doświadczenie w prowadzeniu spraw z powyższych dziedzin i gwarantujemy pomoc prawną na najwyższym poziomie fachowości.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close